Homeสนับสนุนการเรียนรู้นักศึกษา

 ห้องปฏิบัติการ

รายการ จำนวน หน่วย หมายเลขห้อง
 ห้องปฏิบัติการแมคอินทอช 20 ชุด 15-0504
 ห้องปฏิบัติคอมพิวเตอร์กราฟิก 1 1 ห้อง 15-0501
 ห้องปฏิบัติคอมพิวเตอร์กราฟิก 2 1 ห้อง 15-0505
 ห้องพัฒนา project 1 ห้อง 15-0506
 ห้องบันทึกเสียงและตัดต่อภาพ (กำลังปรับปรุง) 1 ห้อง

15-0507

อุปกรณ์สำหรับการเรียนภาคปฏิบัติ

รายการ จำนวน หน่วย หมายเหตุ
 กล่องถ่ายภาพดิจิตอล HD 2 ตัว  
 กล้องถ่ายภาพดิจิตอล 20 ตัว  
 ขาตั้งกล้อง 20 ชุด  
 โคมไฟถ่ายภาพพร้อมขาตั้ง 20 ชุด  
 หุ่นสำหรับงานวาดภาพ 1 ชุด  
 รูปเรขาคณิต 5 ชิ้นสำหรับงานวาดภาพ 1 ชุด  
 โรโก้สำหรับงาน Motion 5 ชุด  

 

 

Free business joomla templates