ห้องสมุดเทคโนโลยีมัลติมีเดีย
เวลาปัจจุบัน: วันพุธที่ 17 มกราคม พ.ศ.2561
เวลาเปิดบริการ: จันทร์-ศุกร์ 9.00-16.30, อา 9.00-16.30
ติดต่อ: 02-942-6800 ต่อ 5023

การพัฒนาสื่อแอนิเมชั่น 3 มิติ ประชาสัมพันธ์เรื่อง วิธีการขับขี่รถยนต์บิ๊กไบค์ที่ถูกต้อง และปลอดภัยการพัฒาสื่อแอนิเมชั่น 2 มิติ เรื่องบุหรี่ สิ่งเสพติดที่ไม่ผิดกฏหมายการพัฒนาสื่อแอนิเมชั่น 2 มิติ เรื่องปัญหาการละเมิดลิขสิทธิ์ในสังคมออนไลน์การพัฒนาสื่อมัลติมีเดีย 2 มิติ ประชาสัมพันธ์ เรื่อง อาหารต้านโรคภูมิแพ้และอาหารที่ควรหลีกเลี่ยงการพัฒนาสื่อมัลติมีเดีย 3 มิติ เรื่องส่งเสริมการปลูกป่าชายเลน จังหวัดสมุทรสงครามการพัฒนาสื่ออินโฟกราฟิกเพื่อการบริโภคเบเกอรี่สำหรับคนรักสุขภาพการพัฒนาสื่อแอนิเมชั่น 3 มิติเพื่อประชาสัมพันธ์สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียการพัฒนาสื่อมัลติมีเดียเรื่อง ระบบสุริยะ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4การพัฒนาสื่อมัลติมีเดียเรื่อง ระบบสุริยะ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4การพัฒนาแอปพลิเคชันเรื่องรอบรู้อาเซียน 2 ภาษา บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ : กรณีศึกษา สิงคโปร์ ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย