ห้องสมุดเทคโนโลยีมัลติมีเดีย
เวลาปัจจุบัน: วันอาทิตย์ที่ 18 มีนาคม พ.ศ.2561
เวลาเปิดบริการ: จันทร์-ศุกร์ 9.00-16.30, อา 9.00-16.30
ติดต่อ: 02-942-6800 ต่อ 5023

การพัฒนาสื่อมัลติมีเดียแอนิเมชัน 2 มิติเรื่องผักและผลไม้รักษาโรคการพัฒนาสื่อแอนิเมชัน 3 มิติ เรื่องระบบสุริยุจักรวาลสำหรับนักเรียนชั้นประถมปีที่ 3การพัฒนาสมุดภาพสัตว์ทะเล โดยใช้เทคโนโลยีความจริงเสริมการผลิตสื่อแอนิเมชัน 3 มิติ เพื่อปลูกฝังทัศนคติในวัยรุ่นตอนกลางการพัฒนาสมุดภาพแนะนำการท่องเที่ยวภูทอก จังหวัดเลย โดยใช้เทคโนโลยีเสมือนจริงการพัฒนาสื่อแอนิเมชัน 3 มิติ เรื่องทรัพยากรป่าไม้ในประเทศไทย สำหรับนักศึกษาวิชาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิตการพัฒนาเกม 2 มิติ เพื่อการเรียนรู้ศัพท์ภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1การพัฒนาเกมวิชวลโนเวลรูปแบบ 2 มิติ เพื่อความสัมพันธ์ในการมีคู่ครองการพัฒนาเกม 2 มิติ Isometric เพื่อสอดแทรกความรู้เรื่องคุณธรรมและจริยธรรมการพัฒนาสื่อดิจิทัลด้วยความจริงเสริม เรื่องไหว้พระ 9 วัด สืบสิริสวัสดิ์ 10 รัชกาล