ห้องสมุดเทคโนโลยีมัลติมีเดีย
เวลาปัจจุบัน: วันจันทร์ที่ 23 ตุลาคม พ.ศ.2560
เวลาเปิดบริการ: จันทร์-ศุกร์ 9.00-16.30, อา 9.00-16.30
ติดต่อ: 02-942-6800 ต่อ 5023

การพัฒนาสื่อมัลติมีเดีย 3 มิติ เรื่องส่งเสริมการปลูกป่าชายเลน จังหวัดสมุทรสงครามการพัฒนาสื่ออินโฟกราฟิกเพื่อการบริโภคเบเกอรี่สำหรับคนรักสุขภาพการพัฒนาสื่อแอนิเมชั่น 3 มิติเพื่อประชาสัมพันธ์สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียการพัฒนาสื่อมัลติมีเดียเรื่อง ระบบสุริยะ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4การพัฒนาสื่อมัลติมีเดียเรื่อง ระบบสุริยะ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4การพัฒนาแอปพลิเคชันเรื่องรอบรู้อาเซียน 2 ภาษา บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ : กรณีศึกษา สิงคโปร์ ฟิลิปปินส์ มาเลเซียการพัฒนาสื่อแอนิเมชั่น 3 มิติ วิชาวิทยาศาสตร์เรื่องการประยัดพลังงานไฟฟ้า สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3การพัฒนาเกม 2 มิติ เพื่อการศึกษาวิชาภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนประถมศึกษาชั้นปีที่ 1การออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์เกี่ยวกับบุคลากรที่เกี่ยวข้องในการผลิตภาพยนต์การพัฒนาสื่อโฆษณาเพื่อประชาสัมพันธ์ด้านการเลือกใช้รถจักรยานยนต์ขนาดใหญ่โดยใช้ เทคโนโลยีเสมือนจริง