ห้องสมุดเทคโนโลยีมัลติมีเดีย
เวลาปัจจุบัน: วันอาทิตย์ที่ 20 สิงหาคม พ.ศ.2560
เวลาเปิดบริการ: จันทร์-ศุกร์ 9.00-16.30, อา 9.00-16.30
ติดต่อ: 02-942-6800 ต่อ 5023

การพัฒนาสื่อแอนิเมชัน 3 มิติ เพื่อการประชาสัมพันธ์การพัฒนาสื่อแอนิเมชัน 3 มิติ วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่องการประหยัดพลังงานไฟฟ้าสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3การพัฒนาสื่อ 3 มิติเพื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรปราการเครื่องมือช่วยในการสร้างเกมการศึกษาบน Unity 3Dการพัฒนาแอพพลิเคชันแผนที่ 3 มิติ การสอนกีตาร์เบื้องต้นบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์การพัฒนาสื่อมัลติมีเดียส่งเสริมการท่องเที่ยวเขื่อนขุนด่านปราการชล จังหวัดนครนายกการพัฒนาสื่อแอนิเมชัน 3 มิติ เพื่อรณรงค์การ ลด ละ เลิกบุหรี่การพัฒนาแบบจำลองส่งเสริมความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับวัดเซนโซจิด้วยเกม Mine Craftการพัฒนาแอนิเมชั่น 3 มิติ ประกอบสื่อวิดีทัศน์ เรื่องการปฏิบัติตามเครื่องหมายจราจรทางบกการพัฒนาสื่อมัลติมีเดียส่งเสริมด้านภาษาจีน สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาล 3