service stadium

งานกิจกรรมนักศึกษา รับผิดชอบในการบริหารตารางการใช้สนามกีฬาโดยแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มสนามดังนี้

1.กลุ่มสนามฟุตบอล ประกอบด้วย สนามฟุตบอล ลู่วิ่ง สนามเปตอง สนามวอลเลย์บอลชายหาด สนามกรีฑาประเภทลาน

   ลู่วิ่ง เปิดให้บริการสำหรับบุคคลภายในและบุคคลภายนอก โดยมีช่วงเวลาให้บริการดังนี้
   เปิดให้บริการ : วันจันทร์ - วันศุกร์  รอบเช้า : 06.00 - 09.00 น. | รอบเย็น : 16.00 - 20.30 น.
   ปิดให้บริการ : วันเสาร์ - วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

service stadium pic 01

 

2.กลุ่มสนามกีฬาอาคารกิจการนักศึกษา (อาคาร 32) ประกอบด้วย สนามฟุตซอล สนามบาสเกตบอล สนามวอลเลย์บอล
   และมีอัฒจรรย์ จำนวน 6 ชุด ( แถวละ 13 ที่นั่ง มีจำนวน 5 แถว , 1 ชุด จึงมี 65 ที่นั่ง )

service stadium pic 02

 

3.กลุ่มสนามกีฬาในร่ม ประกอบด้วย สนามฟุตซอล สนามบาสเกตบอล สนามวอลเลย์บอล และสนามตะกร้อ

 

   โดยนักศึกษาสามารถ  ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม เพื่อขอใช้สถานที่ในการจัดกิจกรรม ในกรณีที่ไม่มีการเรียนการสอน โดยสามารถตรวจสอบตารางการใช้สนามและจองการใช้สนามได้ที่ งานกิจกรรมนักศึกษา อาคารกิจการนักศึกษา (32) ชั้้น 3 ห้อง 32-306  

    สำหรับบริษัทหรือหน่วยงานภายนอก ที่มีความประสงค์จะขอใช้สนามกีฬา สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานกิจกรรมนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา อาคารกิจการนักศึกษา (32) ชั้้น 3 ห้อง 32-306 โทร : 0-2942-6900-99 ต่อ 1303,1304

charge