การสอบและการจัดอบรม

 

ปรับพื้นฐานความรู้วิชาภาษาไทย

 

และวิชาภาษาอังกฤษ

 

 

ประกาศรายชื่อสอบมาตรฐานความรู้วิชาภาษาอังกฤษ Speexx รอบสุดท้าย

 

สอบวันพุธที่ 18 ตุลาคม 2560

ณ อาคาร 29 ตั้งแต่เวลา 13.00 น.เป็นต้นไป

 

ตรวจสอบรายชื่อคลิก

 

นักศึกษาที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้เข้าสอบตามห้องและเวลาที่กำหนด

*หมายเหตุ: จัดสอบเป็นรอบสุดท้าย


 

ประกาศผลสอบวิชาภาษาไทย

และวิชาภาษาอังกฤษ

 

 

 

 

ตรวจสอบคะแนนวิชาภาษาไทย คลิก!!!

 

 

 

 


ประกาศรายชื่อห้องอบรมปรับพื้นฐานวิชาภาษาอังกฤษ

 

ห้องที่ ห้อง ตรวจสอบรายชื่อ หมายเหตุ
1 2851 ห้องที่ 1  
2 2852 ห้องที่ 2  
3 2861 ห้องที่ 3  
4 2862 ห้องที่่ 4  
5 2871 ห้องที่ 5  
6 2872 ห้องที่ 6  
7 2881 ห้องที่ 7  
8 2882 ห้องที่ 8

 

 

 

 


ประกาศวันลงทะเบียนอบรมปรับพื้นฐาน

ความรู้วิชาภาษาอังกฤษ

 

นักศึกษาที่สอบวิชาภาษาอังกฤษได้ระดับ A1 และ A2

ให้ลงทะเบียนอบรมวันที่ 25 ก.ค.60

ณ ลานชั้น 1 (หน้าธนาคารทหารไทย)

ตั้งแต่เวลา 9.00 - 12.00 น.

 

พร้อมชำระค่าลงทะเบียน 300 บาท

 

นักศึกษาที่ลงทะเบียนไม่ทัน

สามารถลงทะเบียนเพิ่มเติมได้ที่

สำนักงานหมวดวิชาศึกษาทั่วไป

ชั้น 10 อาคารสำนักงานอธิการบดี

ตั้งแต่วันที่ 25-27 ก.ค. 60 เวลา 9.00-15.00 น.

 

เริ่มอบรม 31 ก.ค. - 4 ส.ค. 60

 

 

 


 

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดมาตรฐานความรู้วิชาภาษาไทย

และวิชาภาษาอังกฤษ ปี 2560 ภาคในเวลา

 

นักศึกษาสามารถตรวจสอบรายชื่อและรอบสอบ

จากลิ้งค์ข้างล่างนี้

 

vvvv

 

วิชาภาษาไทยตรวจสอบรายชื่อ คลิก!!

 

วิชาภาษาอังกฤษตรวจสอบรายชื่อ คลิก!!

 

 

 

สอบวันจันทร์ที่ 24 กรกฎาคม 2560

 

ตั้งแต่เวลา 8.30 - 16.30 น.

 

 

 

สอบวิชาภาษาอังกฤษ อาคาร 29

ช่วงเช้า 8.30 น. – 12.00น.

ช่วงบ่าย 13.00– 16.00 น.

- คณะศึกษาศาสตร์

- วิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก

- คณะวิทยาการจัดการ

- คณะเกษตรและชีวภาพ

- คณะวิทยาศาสตร์

- คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

 

 

สอบวิชาภาษาไทย อาคาร 28

ช่วงเช้า 08.30 น. – 12.00 น.

ช่วงบ่าย 13.00 – 16.00 น.

- คณะวิทยาศาสตร์

- คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

- คณะศึกษาศาสตร์

- วิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก

- คณะวิทยาการจัดการ

- คณะเกษตรและชีวภาพ

 

สำคัญ!!! ผู้เข้าสอบโปรดอ่าน!!!

 

1.ให้นักศึกษานำบัตรประจำตัวประชาชนมาในวันสอบ

 

2.การแต่งกายเข้าห้องสอบให้แต่งกายด้วยเครื่องแบบนักศึกษา

หรือเครื่องแบบสถานศึกษาเดิมได้ โดยต้องสุภาพเรียบร้อย

 

3.นักศึกษาที่ได้ระดับ A1 และ A2 วิชาภาษาอังกฤษ ให้นักศึกษาชำระเงินค่าลงทะเบียนอบรมปรับพื้นฐานความรู้วิชาภาษาอังกฤษ ในวันที่ 25 กรกฎาคม 2560 ณ ลานชั้น1 หน้าธนาคารทหารไทย อาคารสำนักงานอธิการบดี ตั้งแต่เวลา 9.00 น.เป้นต้นไป 

 

>>อบรมภาษาอังกฤษ 31 ก.ค. - 4 ส.ค. 60<<

 

 

 

หมายเหตุ

 

หากไม่เข้าสอบจะมีผลต่อการรับ username

 

ในการเรียนภาษาอังกฤษผ่านระบบออนไลน์

 

ซึ่งจะเป็นส่วนประกอบหลักในการสอบวัดความรู้

 

Exit Exam ก่อนนักศึกษาจะสำเร็จการศึกษา

 

 

 

 

 

Additional information