โครงการจิตอาสา"GEชวนคุณทำดีเพื่อสังคม"

รับสมัครด่วน!!!

โครงการจิดอาสา"GEชวนคุณทำดีเพื่อสังคม"

 

สามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบการสมัครได้ที่นี่

 

ดาวน์โหลดข้อมูลเอกสารโครงการ คลิกที่นี่

 ดาวน์โหลดแบบตอบรับเข้าร่วมโครงการ คลิกที่นี่

 

 


 

 

 

   

โครงการจิตอาสาGE-ชวนคุณทำดีเพื่อสังคม2559 รอบตัดสิน

 

 

ตัดสินชิงชนะเลิศแล้วเมื่อ

วันพุธที่ 7 กันยายน 2559 ที่ผ่านมา

ณ ห้องประชุมจันทร์จรัส ชั้น 5 อาคารสำนักงานอธิการบดี

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

........................................................

 

ขอแสดงความยินดีและขอขอบคุณทุกๆทีม

จากสถาบันต่างๆที่ได้รับรางวัล

 

 

1.รางวัลโครงการจิตอาสายอดเยี่ยม

ทีมมหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยนเรศวร

- โครงการพลังงานน้ำสร้างแสงสว่างสู่ชุมชน

-----------------------------

2.รางวัลโครงการจิตอาสาดีเยี่ยม

ทีมค่ายอาสาพัฒนาชนบท "ทานตะวัน" รุ่น 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

- โครงการจิตอาสาเพื่อการพัฒนาชุมชนแหล่งเรียนรู้บ้านดิน "ศาสตร์พระราชา"

 

-----------------------------

3.รางวัลโครงการจิตอาสาดีเด่น

ทีมนักศึกษาจันทรเกษมสดใส ก้าวไกลสู่สังคมแห่งการให้  มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

- โครงการค่ายอาสาพัฒนาปีการศึกษา2558

 

-----------------------------

4.รางวัลโครงการจิตอาสาชมเชย

ทีมชมรมจิตอาสา SPUKK มหาวิทยาลัยศรีปทุม

- โครงการโอบอุ้มโลกให้สดใส ด้วยน้ำใจของสองเรา

-----------------------------

5.รางวัลโครงการจิตอาสาชมเชย

ทีมค่ายอาสาพัฒนาชนบท "ทานตะวัน" รุ่น 6 มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

- โครงการจิตอาสาเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต "แพเกษตรพอเพียง"

 

รูปภาพบรรยากาศงานเพิ่มเติมคลิก!!!

 


กำหนดการโครงการ 2560

   ตั้งแต่บัดนี้  - 30 กรกฎาคม 2560 :  รับสมัคร

   สิงหาคม 2560 :  ประกาศผลโครงการที่ผ่านการคัดเลือก

   กันยายน 2560 :  โครงการที่เข้ารอบนำเสนอผลงานพร้อมตัดสิน 

ดาวน์โหลดข้อมูลเอกสารโครงการ คลิกที่นี่

 ดาวน์โหลดแบบตอบรับเข้าร่วมโครงการ คลิกที่นี่

                         

                      

Additional information