ขั้นตอนและการขอสอบปลายภาค (FM)

 

 

 

 

 

 

นักศึกษาที่ขาดสอบปลายภาค รายวิชาศึกษาทั่วไป
 
 

ประกาศขั้นตอน

 

การยื่นขอสอบปลายภาค FM 1/2560

 

สำหรับวิชาศึกษาทั่วไป

 

โดยนักศึกษายื่นคำร้องขอสอบได้

ตั้งแต่วันที่ 19 ธ.ค.60 - 11 ม.ค. 61

ที่ตู้ล็อคเกอร์ช่องที่17 ชั้น 1 หน้าลิฟท์

อาคารสำนักงานอธิการบดี

 

 

ขั้นตอนการยื่นขอสอบปลายภาคFM1/2560 คลิก!!

 

ตัวอย่างการเขียนคำร้องคลิก!!

 

ดาวน์โหลดคำร้องคลิก!!

 

 

 

อ่านประกาศย้อนหลัง


 

   

 

ขั้นตอนการยื่นขอสอบปลายภาค(FM) คลิก!!!

 

 

                   

หมายเหตุ:สามารถติดต่อได้ สำนักงานหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ชั้น 10

ตึกสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

 

 

Additional information