กิจกรรมอบรมและสอบธรรมศึกษาชั้นตรี

สำนักงานหมวดวิชาศึกษาทั่วไปมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

ร่วมกับคณะสงฆ์จากวัดยานนาวา จัดอบรมและสอบธรรมศึกษาแก่นักศึกษา เป็นประจำทุกๆปี

 

สามารถติดตามข่าวสารได้จากที่นี่!!

 

ประกาศวันสอบธรรมศึกษาชั้นตรีประจำปี2560

 

นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ภาคปกติเข้าสอบธรรมศึกษา

ในวันพฤหัสบดีที่ 9 พ.ย. 60

 

ตั้งแต่เวลา 8.00 - 16.30 น.

ชั้น 5 อาคารนวัตกรรม

คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

 

ผังที่นั่ง ห้องสอบชั้น 5 อาคารนวัตกรรม

 

ZONE A เลขที่ 1 - 498

ZONE B เลขที่ 499 - 996

ZONE C เลขที่ 997 - 1494

ZONE D เลขที่ 1495 - 1992

 

>>>ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ<<<

 
 
 
***ไม่อบรมก็สามารถเข้าสอบได้***
 
 
 
ศาสนาอิสลามและศาสนาคริสต์
 
เข้าสอบพร้อมกับศาสนาพุทธ
 
สอบห้องประชุมชั้น 6 อาคารนวัตกรรม
 
 
 

ด่วน!!!! ขยายเวลาสมัครถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2560

 

สมัครสอบธรรมศึกษาชั้น โท และ เอก

 

นักศึกษาที่สนใจเข้าสอบสามารถสมัครสอบได้จากลิ้งค์ข้างล่างนี้

ตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันที่ 31 ตุลาคม 2560

 

สมัครสอบ คลิก!!!

 

*หมายเหตุ:จำเป็นต้องกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนและถูกต้อง

เพื่อความรวดเร็วในการตรวจสอบสิทธิ์สอบ

 


 

 

กำหนดวันสอบธรรมศึกษาชั้นตรี

 

ประจำปีการศึกษา 2559

สอบวันจันทร์ที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ.2559

ตั้งแต่เวลา 8.00 น. - 16.00 น.

โดยให้นักศึกษานำบัตรประจำตัวนักศึกษามาวันสอบด้วย

 

รอบเช้า 8.00-12.00น.

วิชาเรียงความแก้กระทู้ธรรม

--------------------------------------------------------------------

รอบบ่าย 13.00-16.00น.

วิชาธรรม วิชาพุทธ และวิชาวินัย 

ตรวจสอบรายชื่อและห้องสอบคลิก!!

 


 

 

หลักเกณฑ์บัตรเพิ่มคะแนนสอบธรรมศึกษา

 

 

1.นักศึกษาที่เข้าอบรมธรรมศึกษา จะได้รับบัตรเพิ่มคะแนน +5 คะแนน

2.นักศึกษาที่เข้าสอบธรรมศึกษาครบทุกวิชา จะได้รับบัตรเพิ่มคะแนน +5 คะแนน

3.นักศึกษาที่สอบผ่านธรรมศึกษา จะได้รับบัตรเพิ่มคะแนน +10 คะแนน

 

โดยสามารถนำไปใช้เพิ่มคะแนนได้ในรายวิชาศึกษาทั่วไปยกเว้น

1.วิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

2.วิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

 

 

--------------------------------------------

 

 

 

 

 

 

Additional information