หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 2559

สำนักงานหมวดวิชาศึกษาทั่วไป

ได้ปรับปรุงหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไปใหม่

เพื่อให้สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานการเรียนรู้

สามารถดาวน์โหลดได้แล้ว

จากลิ้งค์นี้ คลิก!!!

 


 

ตารางเทียบโอนรายวิชาการศึกษาทั่วไป

 

ตารางเทียบโอนรายวิชาการศึกษาทั่วไป ระดับปริญญาตรี

ตารางเทียบโอนรายวิชาการศึกษาทั่วไป ระดับปวสและอนุปริญญา

 

 รายการวิชาศึกษาทั่วไปที่เปิดสอนในปี 2554 คลิก!! 

คำอธิบายรายวิชาการศึกษาทั่วไป ปี2554 คลิก!!

 

Additional information