ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนภาคปกติรับตรง ครั้งที่ 1
http://eadmission.chandra.ac.th/

แจ้งเปลี่ยนกำหนดการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ,วันสอบสัมภาษณ์และวันประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์

 

เข้าสู่เว็บไซต์